SmartIC

Nutika tootmise tuumiktaristu ehk Smart Industry Centre (SmartIC) SmartIC loodi Tallinna Tehnikaülikooli 2017. aastal, et koondada nutika tootmise teadus- ja arendustegevuse hajusstruktuurid (distributed infrastructure) Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Maaülikoolis mehaanika, masinaehituse, automaatika, mehhatroonika, materjaliteaduse ja -tehnoloogia ning infotehnoloogia vallas.

Tegu on hajusstruktuuri põhimõttel juhitava üksusega, et koostöö ja turunduse ning ühtselt määratletud teenuste kaudu suurendada märkimisväärselt nutika tootmise valdkonna teadustööd ja infrastruktuuride ristkasutamist nii Eestis (ülikoolid ja koostööpartnerid) kui ka rahvusvaheliselt (T&A koostööprojektid, rakendusuuringud rahvusvaheliste ettevõtetega nt lennunduse, autotööstuse, laevanduse jm vallas).

Keskuse loomise ajendiks on Eesti majanduse ja tööstuse hetkeseis – odavama hinnaga ja madalamate oskustega allhanketöödele on vaja aina rohkem juurde luua suuremat lisandväärtust ja innovatsiooni loovat kõrgtehnoloogilist tootmist. Eestil ei ole enam odava tootmismaa eelist. Selleks peavad aga ka ülikoolid selget suunda näitama, olema tööstusele võimekamaks partneriks inseneri valdkonna T&A ja innovatsiooni osas, oma teadus- ja õppetööks vajaminevaid seadmeid uuendama ja tööstuse jaoks tippspetsialiste ette valmistama. SmartIC teeb aktiivset koostööd teadus- ja arenduskeskuse IMECC OÜga.

SmartIC sai oktoobris 2016. aastal positiivse rahastamisotsuse meetmest „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ (ERF). SmartIC 2017-2018 projekti eesmärgiks on välja arendada hajusinfrastruktuuri põhimõttel toimiv ja teenuseid osutav nutika tootmise tuumiktaristu ehk SmartIC keskus, sealhulgas kaardistada kõik asjakohased hajusinfrastruktuurid TTÜs and EMÜs (laborid, seadmed, tarkvara), defineerida nutika tootmise arendamisele suunatud teenused, välja arendada ühiskasutuspõhimõtted nii TTÜ ja EMÜ vahel, kui ka TTÜ instituutide vahel ning kokku leppida SmartIC edasine juhtimine ja vastutus 2019+.

Lisaks keskendub SmartIC ERF toel 2017-2018 projekt kahe uue labori avamisele: 3D metalliprintimise ProtoLab TTÜs Tallinnas ja kompuutertomograafia labor EMÜs Tartus. Edasise koostöö tõhustamiseks, ühiste sihtide seadmiseks ning laiemat mõju toetavate fookusteemade kirjeldamiseks on 2017. aastal koostatud SmartIC 2025 strateegia, mis keskendub 6 fookusteemale.

ProtoLab

ProtoLab seadmed ja võimalused:

 • Labori nimetus: ProtoLab
 • Labori asukoht: TTÜ, U05B-103
 • Kontaktisik: Meelis Pohlak, Ruth Kulbas
 • Kontakttelefon: 620 3257
 • E-posti aadress: ruth.kulbas@ttu.ee
 • Piirangud: laborisse juurdepääs tingimustega
 • Teenuse märksõnad: 3D printer, laserpaagutusseade, 3D mudel, plastiprinter, 3D printimine, laserpaagutus, materjalide süntees, polüamiid

 

TTÜ mehaanika ja tööstustehnika instituudis paiknev „ProtoLab“ on varustatud erinevate 3D printeritega ning kaasaegse metalliprinteriga SLM280 2.0. Printerid võimaldavad valmistada kiirelt prototüüpe erinevatest materjalidest nagu: plastikud (polüamiid, ABS, PLA), metallid (alumiinium, roostevaba teras, titaan).

Labori video (360 kraadnine tuur):

 

Labori koosseisu kuuluvad järgnevad seadmed:

SLM 280 2.0 crop IMG_8206

3D printer-lasersulatusseade, SLM-280 2.0 (metallipulbrid)

realizer-slm-50-01

3D printer-lasersulatusseade, Realizer SLM-50 (metallipulbrid)

EOS Formiga P100 pilt

3D laserpaagutusseade, EOS Formiga P100 (plasti pulbrid)

creatr-hs-left-view-with-lights-on-and-printed-object-540x540_1

3D filamendi printerid, Leapfrog Creatr HS (olemas erinevad mudelid, erinevate võimekustega)

3D printer, Z-printer 310 (kipsipulber)

 

Valitud seadmestik võimaldab valmistada erinevaid prototüüpe ja tootelahendusi ning testida nende toimivust ja tehnoloogilisust.

Tegevused

SmartIC peamised tegevused:

1.  Uute seadmete soetamine:

 • Metalli 3D printimissüsteem (soetati 2017-2018) (TalTech)
 • Röntgendifraktsioonil (XRD) töötav 3D seade keeruliste detailide kvaliteedi hindamiseks röntgen-kompuuter tomograaf (soetati 2017-2018) (EMÜ)

2. Olemasoleva teaduse ja arenduse hajusinfrastruktuuri (seadmed) ja kompetentside kaardistamine ja T&A teenuste arendamine tööstuse vajadustest tulenevalt.

3. Tööstusele suunatud T&A teenustest teavitamine (tööstusettevõtted, tippkeskused,  koostööpartnerid Euroopast jne).

4. Rahvusvahelise teadus- ja arenduskoostöö arendamine ja publikatsioonide avaldamine (sh H2020 projektide algatamine) tööstuse digitaliseerimise vallas.

Isejuhtivate sõidukite ja autonoomsete süsteemide labor

Isejuhtivate sõidukite ja autonoomsete süsteemide labor (kompetenstikeskus).

Laboris tegeletakse isejuhtivate sõidukite ja autonoomsete süsteemide tehisintellekti arenduse ja rakendamisega reaalsetes süsteemides (sõidukites).

 • Labori nimetus: Isejuhtivate sõidukite ja autonoomsete süsteemide labor
 • Labori asukoht: U05-108
 • Kontaktisik: Raivo Sell
 • Kontakttelefon: 620 3268
 • E-posti aadress: raivo.sell@ttu.ee
 • Koduleht: http://iseauto.ttu.ee/ (Iseauto)

Peamised uurimis- ja arendusteemad on lokaliseerimine ja missiooni planeerimine, liikumisparameetrid ja teekonna jälgimine, objektide tuvastus ja nendest hoidumine, andurite integratsioon ja simulatsioonid ning suurandmete kogu baasil süvaõppe meetodid ja tehisintellekt. Laiem visioon ja eesmärk autonoomsete sõidukite arendamisel on luua nutika linnaruumi ja intelligentse transpordi keskkond, kus on võimalik arendada ja testida uudseid teenuseid ja funktsionaalsust, mis hõlmavad sõidukitevahelist V2V ja sõidukite ning taristuelementidevahelist V2I kommunikatsioonilahendusi. Pikemas perspektiivis on eesmärgiks luua teadus ja hariduse testplatvorm, mis võimaldab teostada eksperimente sõidukite ja kogu muu võrgu V2X kommunikatsiooni vallas.

iseauto_sensoorika

Mõõtelabor (TTÜ)

Mõõtelabor koondab enda alla hajusalt asetsevad 3D mõõteseadmed, mida on võimalik kasutada toodete mudelite skanneerimiseks (LED laser, valgus) kui ka kontaktmõõtmisteks. Seadmed asetsevad küll erinevates ruumides, kuid moodustavad ühe terviku 3D mõõtmise seisukohalt.

Mõõtelabori (TTÜ) võimalused:

 • Labori nimetus: Mõõtelabor
 • Labori asukoht: TTÜ, U05B-113
 • Kontaktisik: Aigar Hermaste
 • Kontakttelefon: 620 3263
 • E-posti aadress: aigar.hermaste@ttu.ee
 • Piirangud: laborisse juurdepääs tingimustega
 • Teenuse märksõnad: 3D mõõtmine, 3D mudel, skanner, 3D skanneerimine

TTÜ mehaanika ja tööstustehnika instituudis paikneva „Mõõtelabori“ koosseisu kuuluvad erinevad kaudse mõõtmise (valgus, laser) kui ka kontaktmõõtmise seadmed. Need võimaldavad teostada nii keerukate kujupindade sisse skanneerimist (3D punktipilv), toote mõõtmete vastavuse kontrolli kui ka lihtsamate detailide kvaliteedikontrolli.

Labori video (360 kraadine tuur):

Labori koosseisu kuuluvad järgnevad seadmed:

Tesa microhite mõõtemasin

Mõõtemasin TESA MicroHite 3D (kontaktmõõtmine)

2017-03-21 11.23.24

Skanner David SLS-3 (HD Structured White Light 3D Scanner)

Atos skanner

Skanner GOM ATOS II 400 (Skanneerib struktureeritud valguse meetodil)

Nikon robot

Skanner Nikon + ABB IRB1600 robot (infrapuna LED laser)

Akustikalabor

Akustikalabori seadmed ja võimalused

 • Labori nimetus: Akustikalabor
 • Labori asukoht: TalTech, U-06
 • Kontaktisik: Prof. Jüri Lavrentjev
 • Kontakttelefon: +372 5109107
 • E-posti aadress: lavrentjev@taltech.ee
 • Piirangud: laborisse juurdepääs tingimustega
 • Teenuse märksõnad: heliläbivuse katse, mõõtmine, akustiline läbivus, mürasummutusvõime

TTÜ mehaanika ja tööstustehnika instituudis paiknev „Akustikalabor” avati jaanuaris 2018. See on Eestis esimene ning kogu lähiregioonis kaasaegseim ja kvaliteetseima mõõteaparatuuriga heliläbivuse katsekeskus.
Kahe-kambriline hoonekompleks sisaldab mõõteseadmetena kompromissitult parimat Taani akustikaseadmete tipptootja Brüel & Kjaer täis-komplektset aparatuuri ja eritarkvara.
Uus akustikalabor võimaldab kiirelt ja täpselt määrata klaaspakettide, akende, uste ja teiste seina-elementide akustilist läbivust ja mürasummutusvõimet vastavalt kehtivatele standarditele.
Toote akustilised omadused ja helikvaliteet on tänapäevase tootearenduse võtmesõnad. Valminud labor annab erakordse ja konkurentsieelist pakkuva võimaluse tootearenduseks ning akustikaalasteks uuringuteks ja konsultatsioonideks Eestis tegutsevatele akende, uste ja seinapaneelide tootjatele. Rõhutades siinkohal, et Eesti on nr. 1 moodulmajade tootja Euroopas ja helikvaliteet on üha rohkem fookuses. Standardikohaseid mõõtmisi, spetsiifilisi eriuuringuid ja tehnilist konsultatsiooni teenust akustika valdkonnas pakuvad regiooni kõrgeima kvalifikatsiooniga tippspetsialistid.

akustikalabor

Kompuutertomograafia labor

Kompuutertomograafia labori seadmed ja võimalused:

 • Labori nimetus: Kompuutertomograafia labor
 • Labori asukoht: Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, kompuutertomograafia labor
 • Kontaktisik: Tõnu Leemet
 • Kontakttelefon:  56659869
 • E-posti aadress: tonu.leemet@emu.ee
 • Link kodulehele: kompuutertomograafia labor (EMÜ)
 • Piirangud: toote mõõtmetele, laborisse juurdepääs tingimustega
 • Teenuse märksõnad: 3D skanner, kompuutertomograaf, röntgen, 3D mõõtmine, materjalide analüüs

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi juures asuv kompuutertomograafia labor avati ametlikult 09.11.2017. Labori varustusse kuulub Saksa firma YXLON International GmbH toodetud tööstuslik röntgen – kompuutertomofraafia skänner, YXLON FF35 CT. Süsteemis on kaks erineva võimusega röntgentoru: 190kV ja 225kV. Selline konfiguratsioon võimaldab seadet rakendada laiemas katsekehade spektris ja erinevalt soovitud täpsustel. Andmete analüüsiks ja esitamiseks on kasutada programmipaketi VG Studio täisversioon.

Labori vaade:

tomograaf-crop

Laboris oleva ainulaadse röntgenkompuutertomograafia skanneriga on võimalik uurida mistahes materjalidest objekte. Kasutusvõimalusi on seadmel palju: näiteks saab uurida materjalide sisestruktuuri ning kontrollida detailide valmistamistäpsusi. Röntgenkiirgusega läbivalgustamise teel saadakse seadmega kahemõõtmelised kujutised, millest seejärel luuakse skaneeritud objektist kolmemõõtmeline mudel. Selline objekti mitte-purustav uurimine ja mõõtmine leiab üha enam rakendust näiteks elektroonikatööstuses ning erinevais masinaehitusvaldkondades.

Tööstuslik VR ja AR labor (IVAR)

Tööstuslik virtuaalse reaalsuse (VR) ja liitreaalsuse (AR) labor on osa “Paindtootmise ja robootika demokeskuse laborist”. Antud labor keskendub peamiselt virtuaalreaalsuse ja liitreaalsuse kasutamisvõimaluste uurimisele tööstuse valdkonnas ning katab väga laia spektrit.

 • Labori nimetus: Tööstuslik VR ja AR labor (IVAR)
 • Labori asukoht: TTÜ, U05B-208
 • Kontaktisik: Dr. Vladimir Kuts
 • Kontakttelefon: 620 3252
 • E-posti aadress: vladimir.kuts@taltech.ee
 • Labori koduleht: http://ivar.ttu.ee/
 • Teenuse märksõnad: virtuaalreaalsus, liitreaalsus

Laboris on ligipääs virtuaal- ja liitreaalsuse (VR/AR) vahenditele (erinevad prillid ning võimekas PC riistvara ja tarkvara).