Mõõtelabor

Mõõtelabor koondab enda alla hajusalt asetsevad 3D mõõteseadmed, mida on võimalik kasutada toodete mudelite skanneerimiseks (LED laser, valgus) kui ka kontaktmõõtmisteks. Seadmed asetsevad küll erinevates ruumides, kuid moodustavad ühe terviku 3D mõõtmise seisukohalt.

TalTech mehaanika ja tööstustehnika instituudis paikneva „Mõõtelabori“ koosseisu kuuluvad erinevad kaudse mõõtmise (valgus, laser) kui ka kontaktmõõtmise seadmed. Need võimaldavad teostada nii keerukate kujupindade sisse skanneerimist (3D punktipilv), toote mõõtmete vastavuse kontrolli kui ka lihtsamate detailide kvaliteedikontrolli.

Labori koosseisu kuuluvad järgnevad seadmed:

Labori video (360 kraadine tuur):

MÕÕTELABOR

        TalTech, U05B-113

cONTACT

        Aigar Hermaste

Kontakttelefon: 620 3263

E-mail: aigar.hermaste@taltech.ee