Muud seadmed

Seadme nimetus: Kiirfreesimisspindel PDS ja ABB robot IRB6640

Seadme tüüp: Materjalide kiirprototüüpimise seadmed

Piirangud: toote mõõtmetele, töödeldavad materjalid, töötlemise täpsus, seadmele juurdepääs tingimustega

Seadme kirjeldus: Robotsüsteemi kasutamine freesimiseks annab võimaluse kasutada väga suurt tööala, mis on traditsiooniliste metallilõikepinkide puhul piiratud. Samuti ei pea töö- või abiorganid paiknema töötluskeskuses, vaid võivad olla eraldiseisvad üksused, mida juhitakse läbi kontrollersüsteemi. Robotmanipulaatori kuus telge võimaldavad töödelda väga keerulisi kujupindu ühes paigalduses. Kiirfreesimise robotsüsteemi eesmärgiks on freesida pehmeid materjale kõvadusega kuni 160 HB. Materjalideks on puit, erinevad plastid, alumiinium ja vasesulamid.

ABB robot IRB6640 ja kiirfreesimine

Seadme tootja: ABB

Mark ja mudel: ABB IRB6640/180-2,55 robot, IRC5 kontroller, spindel PDS XLHS 110

Tööpõhimõte: materjali eemaldamine kiirfreesimise teel

Seadme gabariidid: kuueteljeline robot (1000x1200x2500 mm), kontroller (600x800x1200 mm), rakistus toodete kinnitamiseks

Komplekti kuuluvad: robotmanipulaator, robotsüsteemi kontroller, spindel, töölaud ja rakistussüsteem

Tööala suurus: maksimaalne töötlemise ruumala 1500x2000x3000 mm

3D töötlemise täpsus: 0,1 mm

Töötlemise aeg: sõltub toote keerukusest ja mõõtmetest

Süsteemi näidispildid ja võimalus 3D mudelit vaadata

Seadme nimetus: Mehaaniline katsetusseade

Seadme tüüp: Materjalide omaduste määramine

Piirangud: toote mõõtmetele, seadmele juurdepääs tingimustega

Mehaaniline katsetusseade

Seadme tootja: Instron

Mark ja mudel: Instron 5969

Tööpõhimõte: materjali tõmbekatse, materjali survekatse

Seadme gabariidid: katsestend (1000x1200x2500 mm)

Komplekti kuuluvad: katseseade, arvuti koos tarkvaraga, haaratsid

Tööala suurus: katsekeha peab vastama standardile

Katse kiirus: reguleeritav 0,001 mm/min kuni 600 mm/min

Katsetustarkvara: võimaldab katsetada ning katsetulemusi töödelda vastavalt EN 10002-1, EN ISO 527-1, ISO 10275 ja ISO 10113 järgi