TEGEVUSED

SmartIC peamised tegevused:

01

 Uute seadmete soetamine:

  • Metalli 3D printimissüsteem (soetati 2017-2018) (TalTech)
  • Röntgendifraktsioonil (XRD) töötav 3D seade keeruliste detailide kvaliteedi hindamiseks röntgen-kompuuter tomograaf (soetati 2017-2018) (EMÜ)

02

Olemasoleva teaduse ja arenduse hajusinfrastruktuuri (seadmed) ja kompetentside kaardistamine ja T&A teenuste arendamine tööstuse vajadustest tulenevalt.

03

Tööstusele suunatud T&A teenustest teavitamine (tööstusettevõtted, tippkeskused,  koostööpartnerid Euroopast jne).

04

Rahvusvahelise teadus- ja arenduskoostöö arendamine ja publikatsioonide avaldamine (sh H2020 projektide algatamine) tööstuse digitaliseerimise vallas.