TEENUSED

 • 3D mudeli topoloogia optimeerimine kihtlisandustehnoloogia jaoks gradientse struktuuriga metall-keraamiliste materjalide väljatöötamine;
 • Materjaliarendus (komposiitmaterjalid ja struktureeritud pinnad) ja materjali valik toote prototüüpimisel;
 • Kvaliteedikontroll keerukatele toodetele;
 • Keerukate prototüüpide disain;
 • 3D printimine (metallid, plastid, komposiidid, biomaterjalid), 3D skaneerimine, kvaliteedikontroll (fotogrammeetriline, laser-, röntgen- ja kontaktmõõtmine), kiirprototüüpimine;
 • Mõõtmistulemuste alusel 3D mudeli ettevalmistus.

 • VR/AR rakenduste sobilikkuse hindamine (tööstus)ettevõtetele;
 • Digitaalsete kaksikute arendusvajaduse hindamine;
 • Digitaalsete kaksikute arendamine tööstusettevõtetele;
 • Virtuaaltootmise keskkondade arendamine;
 • Virtuaalsete ja interaktiivsete tootmisseadmete ja tehaste mudelite väljatöötamine.
 •  

 • Koostöörobotite kasutamine ja testimine VKE-de tingimustes;
 • Tootmise optimeerimine paindtootmise (FMS) lahendust kasutades, tehase virtuaalse simulatsiooni mudelite arendus;
 • Offline programmeerimine ja programmide simulatsioon (robotitele, konveieritele, tehastele).

 • Tehisintellekti algoritmide arendus ja uudsete meetodite väljatöötamine tööstuskeskkonnas;
 • Isejuhtivate sõidukite virtuaalsete mudelite ja tööstuskeskkonna simulatsiooni metoodikate arendus;
 • Tehisintellekti arendus isejuhtivatele sõidukitele ja robotitele;

 • Tootmise monitooringu ja prognoosimise süsteemi arendus;
 • Ennetava hoolduse süsteemi arendus ja testimine ettevõttes;
 • Tööstusliku asjade interneti (IoT) arendus ja testimine ettevõttes.
 •  

 • Tööstusele sobivate mikrovõrgu tehnoloogiate uurimine, testimine ja arendus;
 • Tootmisseadmete energiavoogude kahesuunalist juhtimise alane teadustöö (V2G, G2V, dc-siiniga robotid jm).

3D printimise teenus

Teadus- ja arendustegevus 3D metalli printimise valdkonnas:

 • materjaliarendus (uued prinditavad materjalid (nt. räni, metall-keraamilised nanokomposiidid jmt)
 • Komposiitmaterjalide printimine (struktureeritud mesostruktuuriga metall-metall, metall-keraamilised ning metall-plast komposiidid)
 • Struktureeritud pinnad  (biostruktuuride imiteerimine kulumis- ning hõõrdeomaduste optimeerimiseks)
 • Topoloogia optimeerimine (bioonilised struktuurid)
 • Uute sulamite printimine (alumiiniumi, hõbeda, raua, volframi ja teiste metallide baasil sulamite printimisparameetrite väljatöötamine)
 • Kõvasulami printimine (nii otse, lasersulatusmeetodil kui ka kaudselt, plastifikaatoriga SLS printimine ning järgnev paagutus)
 • Tööstusdetailide optimeerimine printimisele (näiteks drooni detailid, kellakorpused jms)

Teaduskoostöö näited:

 • Eesti Lennuakadeemia – purilennuki detailide printimine titaanist ning roostevabast terasest
 • Tartu Ülikool – puhta alumiiniumi printimine superkondensaatorite jaoks
 • Kiievi Polütehniline Instituut – Kontrollitud poorsusega rauast mesostruktuurid komposiitmaterjalide valmistamiseks
 • Mehaanika ja tööstustehnika instituut – Stelliidist (CoCr sulam) otshõõrdkeevitusotsakud
 • Eesti Kunstiakadeemia – tudengiprojektide realiseerimine
 • TTÜ tudengiorganisatsioonid – Formula Student, Robotiklubi, TTÜ – Mektory satelliidiprogramm

Teenuste sisu: peamiselt on TalTech huvitatud pikemaajalisest koostööst ettevõtete ja teadusasutustega seoses nii uute materjalide kasutuselevõtuga SLS tehnoloogiat kasutades kui ka uute struktuursete materjalide loomisega.

Hinna kujunemine projektipõhisel tööl:

 • projekti ajakulu
 • prinditavate mudelite hulk
 • mudeli väljatöötamine ja optimeerimine
 • muud projektiga seotud tegevused

Hinna kujunemine üksiku toote printimisel:

 • prinditava mudeli ettevalmistus
 • prinditava materjali maksumus (seotud toote mahuga)
 • seadme kasutuse maksumus
 • operaatori tunnihinne
 • üldkululõiv

Koostöö näited:

 • toodete prototüüpide printimine
 • korpuste valmistamine prototüüpseadmetele (elektroonika)
 • korpuste konstrueerimine ja mudeldamine prototüüpseadmetele
 • tööstusdetailide optimeerimine printimisele

Teenuste sisu: peamiselt on TalTech huvitatud pikemaajalisest koostööst ettevõtete ja teadusasutustega seoses nii prototüüplahenduste printimisega SLS tehnoloogiat kasutades kui ka prototüüpide arendamisega.

Hinna kujunemine üksiku toote printimisel:

 • prinditava mudeli ettevalmistus
 • prinditava materjali maksumus (seotud toote mahuga)
 • seadme kasutuse maksumus
 • operaatori tunnihinne
 • üldkululõiv

3D modelleerimine, materjalid ja prototüüpimine

 • 3D modelleerimine (mõõtmistulemuste alusel saadud punktipilvest CAD solid mudeli tegemine)
 • Prototüüpimine (skanneeritud toodete alusel, muudatuste sisseviimine)
 • Suuremõõtmeline prototüüpimine (skanneeritud mudeli freesimine plastist, MDF, IRB6640 robotil)
 • Siduda mõõtmise ja printimise etapid omavahel läbi CAD mudeli
 • Erinevate materjalide omadused ja kvaliteet mudelite valmistamisel

Konsultatsioon:

 • insenertehnilised arvutused;
 • masinate ja metallkonstruktsioonide projekteerimine;
 • 3D-modelleerimine ja pöördprojekteerimine.

Kontaktisik: Tõnu Leemet
Telefon: 56 659 869
E-mail: tonu.leemet@emu.ee
Asukoht: EMÜ, Põllundus- ja tootmistehnika osakond

Konsultatsioon:

 • masinaelementide mõõtmine 3D koordinaatmõõtemasinaga;
 • masinaelementide mõõtmine kujuhälbetestriga.

Kontaktisik: Tõnu Leemet
Telefon: 56 659 869
E-mail: tonu.leemet@emu.ee
Asukoht: EMÜ, Põllundus- ja tootmistehnika osakond