Mehaanika ja metroloogia katselabor

Mehaanika ja metroloogia katselabor koondab suurte kogemustega erinevate erialade eksperte ja unikaalseid katseseadmeid. Katselabori põhiülesandeks on rahvusvahelisel tasemel teenuse pakkumine ettevõtetele, teadusasutustele ja riiklikele asutustele kui sõltumatu, nn. kolmanda osapoole laborina.

Teenuste grupid:

  1. Ekspertiisi- ja inseneriteenused (detailide purunemis/kulumispõhjused, materjalide sobivus, praakdetalide põhjused)
  2. Keevisliidete katsetamine (kõvaduskatse, paindekatse, tõmbekatse, Charpy löögisitkus, mikro- ja makrostruktuuri analüüs, ferriidi protsendi määramine)
  3. Materjalide jahvatamine ja ümbertöötlemine (pulbriliste materjalide analüüs, sõelanalüüs, osilise koostise määramine)
  4. Materjalide koostise määramine (metallide ja sulamite struktuurianalüüs, mikrostruktuur, makrostruktuur, metallide ja sulamite keemilise koostise määramine)
  5. Mehaaniline katsetamine (vastavalt standarditele, tugevus- ja voolepiiri määramine, katkevenivuse määramine, löögisitkus, kõvaduskatsed)
  6. Toodete mõõtmine ja katsetamine (mehaaniliste haakeseadiste väsimuskatse, kinnitusdetailide mehaaniline katsetamine, geomeetriliste parameetrite mõõtmine)

Teenuste hinnastamine sõltub paljudest erinevatest teguritest:

  • kui on tegemist üksiku katsega (näiteks keemilise koostise määramine), siis selle hinna moodustab katsetuse kulukomponent + katsetüki ettevalmistuse kulukomponent
  • kui on tegemist keevisliite katsega (näiteks põkkõmblus), millele on vaja läbi viia katsed vastavalt standardile, siis kulukomponendid moodustuvad erinevate katsete (löökpainde katse, kõvaduse mõõtmine jm), detaili makrolihvi ettevalmistamise ja detaili ettevalmistamise kulukomponentidest.
  • eri konfiguratsiooniga tooted (ehitusdetailid, masinaelemendid, konstruktsioonielemendid), mis ei vasta standardile vajavad mingil määral projektipõhist lähenemist ning hind moodustub vajalike katsete läbiviimise ning ettevalmistuse kulukomponentidest.

MEHAANIKA JA METROLOOGIA KATSELABOR

cONTACT

         Priidu Peetsalu

Kontakttelefon: 620 3342

E-mail: priidu.peetsalu@ttu.ee